Just nu har Jobbporten.se 1537 lediga tjänster

Personuppgiftspolicy


Personuppgiftsregister enligt PUL
Denna webbplats ägs och drivs av Jobbporten AB. Vi för register över arbetstagare och arbetsgivare i syfte att möjliggöra matchningar mellan arbetssökande och arbetsgivare.

Lämnade uppgifter används dels av oss, för att kunna skicka ut relevant information om lediga tjänster till dig, dels av arbetsgivare som är intresserade av att söka efter ny personal i våra register. För dessa ändamål kan du, om du själv vill, lämna din e-postadress eller ditt CV till oss.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa.

Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Vi ändrar eller redigerar inte de registrerade upplysningarna, annat än på direkt uppmaning från en användare.

Personuppgiftsansvarig är:

Jobbporten AB
Östermalmsgatan 87 A
114 59 Stockholm
tfn 08-534 895 00
info@jobbporten.se
Org. nr. 556681-1955
© 2005-2011 JOBBPORTEN.SE   |   Privacy policy   |   Villkor   |   Nätverk   |   Partners   |   Sitemap
 
Stockholm Media GroupMedrek.se