Just nu har Jobbporten.se 1537 lediga tjänster

Allmänna villkor


1. Upphovsrätt
Jobbporten.se innehåller olika typer av varumärkesskyddat och upphovsrättsligt material. Det är inte tillåtet att kopiera eller distribuera hela eller delar av hemsidan.

2. Nedladdning av filer
Nedladdning från hemsidan sker helt på egen risk. Jobbporten frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador som kan uppkomma till följd av nedladdning av filer, installation, lagring eller användning av programvara eller innehåll från hemsidan och som inte uppkommit till följd av fel begånget av Jobbporten . Jobbporten använder avancerade antivirusprogram för att skydda hemsidan men ansvarar inte för eventuella skador eller driftsstörning som uppstår till följd av virus eller maskar.

3. Innehåll
Innehållet i platsannonserna, som till stor del publiceras helt automatiskt och på uppdrag av tredje man, är inte kontrollerat ur ett rättsligt perspektiv. Jobbporten kommer omedelbart att utreda varje tecken på olagligt innehåll eller överträdelser av tredje mans rättigheter och om nödvändigt ta bort platsannonser med olagligt innehåll.

4. Platsannonser och ansökningar
a) Jobbporten kan inte garantera eller ansvara för att personuppgifter som efter ditt medgivande utlämnas till tredje man hanteras på ett korrekt sätt.
b) Observera att ett företag eller enskilda individer kan publicera platsannonser med avsikt att använda dina personuppgifter för annat än avsett ändamål. Jobbporten har inte möjlighet att kontrollera detta. Som användare är du själv ansvarig för att kontrollera identiteten på det företag eller den individ som du avser att lämna ut dina personuppgifter till.

5. Bilagor
a) Försäkra dig alltid om att eventuella bifogade filer du skickar till oss inte innehåller maskar eller virus.
b) Den information du skickar till Jobbporten måste vara korrekt och får inte bryta mot någon lagstiftning. Observera att du härmed förbinder dig att ersätta oss för eventuella kostnader som kan uppstå till följd av din underlåtenhet eller oförmåga att förhindra förekomsten av Olagligt innehåll i den information du förser oss med.

7. Jobbportens rättigheter
a) Jobbporten garanterar inte att tjänsterna är tillgängliga vid en viss tidpunkt.
Jobbporten kan inte garantera att störningar, avbrott eller haverier avseende onlinetjänsterna inte förekommer.
b) Jobbporten förbehåller sig rätten att när som helst ändra, utöka, begränsa eller dra tillbaka sina tjänster samt att radera data utan föregående avisering därom. Du har inte rätt att kräva publicering.

8. Övrigt
a) Du samtycker till att använda Internet på egen risk. Vi tar inget ansvar för den tid då vår hemsida inte är tillgänglig på grund av tekniska problem eller tillgång till Internet. Jobbporten förbehåller sig rätten att ändra i dessa användarvillkor. Ogiltighet eller ofullständighet i någon del av dessa användarvillkor påverkar inte giltigheten i resten av dokumentet.

Stockholm 2009-02-11

Jobbporten AB
Östermalmsgatan 87 A
114 59 Stockholm
Organisationsnummer 556681-1955

info@jobbporten.se

© 2005-2011 JOBBPORTEN.SE   |   Privacy policy   |   Villkor   |   Nätverk   |   Partners   |   Sitemap
 
Stockholm Media GroupMedrek.se