jobbporten.se

  Ersta diakoni

Ersta diakoni är landets största idéburna aktör inom vård och omsorg och har funnits sedan 1851. Vi bedriver sjukvård, socialt arbete, forskning och utbildning, professionellt och utan vinstsyfte. Verksamheten vilar på kristen grund. Vi ser hela människan och vill skapa en värdig välfärd för alla. Som idéburen aktör återinvesteras vår vinst i verksamheten – alltid med syfte att kunna hjälpa fler.

Som idéburen och icke-vinstsyftande organisation har vi en annan drivkraft än privata aktörer. Vi menar att det spelar roll och att det i slutändan märks hos våra olika intressenter, både i form av faktisk kvalitet genom goda medicinska resultat, men också i upplevd kvalitet. Att det är så, får vi bevis för i våra resultat i kundnöjdhetsmätningar. 

Vår verksamhet vilar på värdegrunden: ”Se människan”, utifrån att vi är professionella, skapar tillit och hopp. Det gäller både våra kunder, patienter, besökare och dig som medarbetare. Här ser vi dig och ger dig möjlighet att utvecklas utifrån just dina förmågor och resurser.

Idag är vi cirka 1 500 medarbetare i många olika yrken. Hos oss arbetar vi med hälso- och sjukvård, socialt arbete, fastighetsförvaltning, kyrklig verksamhet och forskning.

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta inom Ersta äldreomsorg (äldreboende och hemtjänst).

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Ersta sjukhus

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta inom Ersta LSS

På Ersta diakoni är vi måna om att du ska trivas! Du kan läsa om vilka förmåner vi erbjuder här: https://www.erstadiakoni.se/att-jobba-pa-ersta/Om-att-jobba-pa-Ersta/dina-formaner/

Bransch

Vård & omsorg

Anställda

1 400

Huvudkontor

Stockholm

Missa inga lediga jobb från Ersta diakoni

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor