jobbporten.se

  Kriminalvården

Vi behöver engagerade medarbetare

Kriminalvården har ansvar för häkten, fängelser och frivård. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. För att lyckas med vårt uppdrag behöver vi medarbetare med många olika kompetenser och yrken.

Det finns 45 anstalter och 33 häkten från Ystad till Haparanda. Intagna anländer till och lämnar Kriminalvården alla dagar. Klienter flyttas också mellan olika platser. Säkerhet är grundläggande och ett skäl till att Internet inte är tillgängligt för intagna. Målgruppen är heterogen; från 18 år (15 år på häkte) och uppåt, med allt från ingen fullföljd utbildning alls till högskoleutbildning, många med läs- och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter eller andra inlärningssvårigheter. Många står också långt från arbetsmarknaden. Tiden i Kriminalvården skiftar från några veckor till livstid. 

Vuxenutbildningen

Det finns människor som inte kan komma till vuxenutbildningen. Då får vuxenutbildningen komma till dem; intagna inom Kriminalvården är en utsatt grupp. Utbildning kan vara en väg tillbaka. 

Här krävs en flexibel, nationellt sammanhållen organisation där individualisering är nyckelordet. Kriminalvården har skapat en struktur med lärcentrum på alla häkten och anstalter. Det gör utbildningen tillgänglig på alla ställen och borgar för kontinuitet i studierna när klienter flyttar. Legitimerade lärare arbetar på alla lärcentra, under ledning av rektor. Varje lärare undervisar studerande i sina ämnen, både lokalt där man har sin tjänst och därifrån på distans över hela landet. En funktion som studiepedagog prövas på vissa ställen för praktiskt och pedagogiskt stöd till de lokala studerande, samt för viss administration. Yrkesutbildning ges av yrkeslärare, dels på lärcentrum, dels i samarbete med arbetsplatser på anstalter. Studie- och yrkesvägledare är en nationell resurs för intagna via telefon/intranät. Vi inrättar specialpedagogtjänster för att utveckla anpassningen av utbildningen och undervisningen så att den blir tillgänglig och likvärdig för alla studerande. Hela verksamheten är samlad i sektionen för vuxenutbildning och alla samarbetar mycket tätt över hela landet. Kvalitet, rättssäkerhet, likvärdighet och kontinuitet är ledorden.

Individualisering

Det finns inte läsår, terminer, lektioner, klassrum, klasser eller grupper, utan utbildningen är helt individualiserad. Lärcentrum är den lärmiljö där klienterna studerar, var och en sina kurser enligt den individuella studieplanen. Den studerande har samma lärare igenom en kurs oavsett om man flyttar under kursens gång. Man kan till exempel inleda en kurs lokalt och fortsätta på distans eller tvärtom. 

Står under Skolinspektionens tillsyn

Vuxenutbildningen inom Kriminalvården motsvarar komvux och omfattar grundläggande nivå, inklusive svenska för invandrare (sfi), och gymnasial nivå, inklusive yrkesämnen. Vuxenutbildningen grundar sig på skollag, läroplan och Skolverkets författningar. Utbildningen står under Skolinspektionens tillsyn. 

Inom vuxenutbildningen i Kriminalvården arbetar du med studerande som har varierande erfarenheter från skoltiden. Här får du en unik chans att väcka deras lust att lära, att utmana dem för att de ska nå lite längre än de själva tror är möjligt. Och känna stolthet. Till det arbetet behöver vi engagerade medarbetare!

Möt dina kollegor

Hur är det egentligen att jobba i Kriminalvården? Hör några av dina framtida arbetskamrater berätta om sitt viktiga uppdrag.

Per-Johan, lärare

”Eftersom vi jobbar ”en till en” får vi mer tid och möjlighet att jobba pedagogiskt utifrån varje individ. Det här är en arbetsplats där jobbet gör skillnad.”

Se videon med Per-Johan. Videon är två minuter. 

Victoria, lärare

”Att hitta motivation till studier är en fin brygga ut i livet sen. Många vill fortsätta studera när de kommer ut. Det är aldrig för sent” 

Se videon med Victoria. Videon är två minuter.

Välkommen att söka jobb på en myndighet där du får vara med och göra skillnad för andra människor.

Bransch

Kriminalvård

Anställda

16 000

Huvudkontor

Norrköping

Webbplats
Kriminalvården
Sociala medier

Kriminalvården i sociala medier

Missa inga lediga jobb från Kriminalvården

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor