jobbporten.se

  Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskommunes mål er at Nordland skal være det beste fylket i Norge å vokse opp, jobbe, og leve i. Vi tilbyr viktige tjenester til fylkets innbyggere, med ansvar som går på tvers av samfunnsmessige, økonomiske, og miljømessige behov. I tillegg følger vår politikk FNs bærekraftsmål slik at vi kan bygge et grønnere og smartere Nordland. Du kan lese mer om våre ansvarsområder her: https://www.nfk.no/om-fylkeskommunen/hva-gjor-fylkeskommunen/

Den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland er en offensiv og synlig aktør på tannhelsefeltet i fylket. Fylkeskommunen drifter 43 tannklinikker og 5 spesialistklinikker med tilsammen ca. 300 ansatte fra Bindal i sør til Andøy i nord. I nesten hver eneste nordlandskommune er det en fylkeskommunal tannklinikk, og tannhelsetjenesten er dermed den mest desentraliserte tjenesten i fylkeskommunen. Vi tilbyr tannhelsetjenester til prioriterte pasientgrupper og betalende klientell, og er en del av avdeling for samfunnsutvikling i Nordland fylkeskommune. Du kan lese mer om oss her: https://www.nfk.no/tjenester/tannhelse/

Vår visjon: I FRONT

Dette er en visjon som utfordrer og setter krav til oss. Skal vi være i front må vi hele tiden forbedre våre tjenester, hele tiden strekke oss mot nye mål. 
 
Vår misjon er å levere gode tannhelsetjenester med trygge, kompetente og engasjerte medarbeidere til våre brukere innenfor de gitte økonomiske rammer. 
 
For å oppnå dette har vi valgt å innføre Lean som virksomhetsstrategi og metodikk for kontinuerlig forbedring. 
 
Kontinuerlig forbedring handler om å: 
-    lytte til brukernes erfaringer med tjenesten og til hva som er viktig for dem. 
-    skape flyt i arbeidsprosessene ved å fokusere på det som har verdi for brukerne og fjerne ikke-verdiskapende aktiviteter. 
-    utvikle ledere som ser muligheter og stimulerer sine medarbeidere til utvikling. 
-    gi den enkelte medarbeider helhetsforståelse, overblikk og direkte innflytelse over arbeidsprosessene. 
-    bruke hensiktsmessige verktøy for å utvikle, velge ut og implementere ideer som kan forbedre prosessene og skape bedre resultater. 
 
Forbedringstankegangen skal prege hele organisasjonen, i planarbeid, opplæring, rapportering, styring og daglig drift. 

Bransch

Tandvård

Anställda

3000

Huvudkontor

BODØ, Norge

Lediga jobb från Nordland fylkeskommune

Ledig stilling som tannpleier ved Bankgata tannklinikk

8 dagar kvar

Läs mer

Tannpleier ved Vestvågøy tannklinikk

20 dagar kvar

Läs mer

Ledig stilling som tannhelsesekretær ved Korgen tannklinikk

13 dagar kvar

Läs mer

Tannlege ved Lødingen tannklinikk.

5 dagar kvar

Läs mer

Ledig stilling som tannlege på Rognan tannklinikk

8 dagar kvar

Läs mer

Tannlege ved Hattfjelldal tannklinikk eller Trofors tannklinikk

13 dagar kvar

Läs mer

Tannlege Vågan tannklinikk - vikariat

13 dagar kvar

Läs mer

Ledig stilling som tannpleier ved Ørnes tannklinikk

20 dagar kvar

Läs mer

Missa inga lediga jobb från Nordland fylkeskommune

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor