jobbporten.se

Bransch

Inom hälso- och sjukvård, IT, kultur, utbildning, kollektivtrafik och regional utveckling

Anställda

9000

Huvudkontor

Region Kansliet Nyköping

Webbplats
Region Sörmland
Sociala medier

Vad säger våra medarbetare?

Ida Ehrenkrona

Anestesisjuksköterska

Lovisa Hedberg

Operationssjuksköterska

Vad fick dig att söka jobb hos oss?

Jag har haft som mål att bli anestesisjuksköterska sedan jag blev färdig allmänsjuksköterska och då blev valet operation i Nyköping där jag är bosatt. Jag tog kontakt innan jag sökte min vidareutbildning och kom på hospitering. Där fick jag även träffa dåvarande chef och kom överens om kontraktsutbildning vilket innebar att jag fick studielön under tiden jag studerade. Detta underlättade såklart ekonomiskt och var även en trygghet då jag var garanterad en tjänst när jag var klar med utbildningen.

Varför har du valt att stanna hos oss?

Jag har alltid trivts bra med arbetsplatsen och framför allt med mina kollegor. Det är ett bra teamarbete mellan de olika professionerna på arbetsplatsen och vi hjälps alltid åt. Jag tycker även om att vi har så kallat önskeschema vilket innebär att vi inom gruppen anestesisjuksköterskor tillsammans ser till att passen blir täckta. Det ger en viss frihet vilket jag uppskattar. Våra arbetstider är även bra med både dag- och jourtjänstgöring.

Skulle du rekommendera oss till en vän eller tidigare kollega? Om Ja, varför

Ja det skulle jag göra. Vi är en trevlig arbetsplats med många spännande utmaningar framför oss. Tänker framför allt på att vi i slutet av 2023 ska flytta in i helt nya operationslokaler och att vi inom gruppen är många som vill utveckla och driva arbetet inom anestesi framåt.

Med vänlig hälsning,

Ida Ehrenkrona

Anestesisjuksköterska

Läkemedelsansvarig C-op NLN

Anestesikliniken/Operation

 

 

 

 

Vad fick dig att söka jobb hos oss?

Jag vill ständigt utvecklas och det låg rätt i tiden därför tog jag möjligheten att vidareutbilda mig och sökte till Nyköpings lasarett.

Varför har du valt att stanna hos oss

Stimulerande arbete, bra utvecklingsmöjligheter och fina arbetskollegor. Närheten till arbetet är viktigt då jag prioriterar en aktiv fritid.

Skulle du rekommendera oss till en vän eller tidigare kollega? Om Ja, varför

Välkomna till en härligt gäng, en fin avdelning med tight teamwork i fokus. Vi följer utvecklingen med avancerad robotteknik och snart får vi en helt nybyggd operationsavdelning med nya utvecklingsmöjligheter.

Mvh Lovisa

Lovisa Hedberg

Sektionsledare Gyn

Operationssjuksköterska

 

 

 

 

Region Sörmland i sociala medier