jobbporten.se

  Statens Beredning För Medicinsk och Social Utvärdering - SBU

SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) är en statlig myndighet som tar fram kunskapsunderlag för hälso- och sjukvårdens samt socialtjänst. SBU analyserar metodernas nytta, risker och kostnader och jämför vetenskapliga fakta med svensk vårdpraxis. Målet är att ge ett bättre beslutsunderlag för alla som avgör hur sjukvården och socialtjänsten ska bedrivas .På SBU i Stockholm arbetar cirka 85 personer, varav merparten är disputerade forskare med naturvetenskaplig eller beteendevetenskaplig bakgrund.  Ytterligare runt 250 sakkunniga medverkar i SBU:s projekt per år.

SBU utvärderar metoder och insatser inom sjukvård, tandvård, socialtjänst och området funktionstillstånd/-hinder

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, är en myndighet som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder och insatser inom hälso- och sjukvård, tandvård, samt för metoder och insatser inom socialtjänsten och området funktionstillstånd/-hinder.

Vill du vara med och ta fram de pålitligaste forskningsresultaten?

På SBU arbetar vi för att bästa tillgängliga kunskap ska ligga till grund för arbetet inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och området funktionstillstånd/-hinder.

SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) är en kunskaps­organisation med professionella, kompetenta och engagerade medarbetare – projektledare och administratörer, hälso­ekonomer, informations­specialister, redaktörer med flera. Vi lägger stor vikt vid teamarbete över avdelnings- och enhetsgränser. Givetvis driver vi våra projekt tillsammans med externa sakkunniga inom olika professioner, med patienter och brukare liksom med andra myndigheter.

Bransch

Myndighet

Anställda

65

Huvudkontor

Stockholm

Sociala medier

Statens Beredning För Medicinsk och Social Utvärdering - SBU i sociala medier

Missa inga lediga jobb från Statens Beredning För Medicinsk och Social Utvärdering - SBU

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor