jobbporten.se

Svea Work förser marknaden med kompetent och kvalificerad personal inom vård och omsorg. Svea Works vision är att bistå med jämlik vård och omsorg av hög kvalitet. Genom att erbjuda bemanningslösningar av kvalificerad vårdpersonal ger vi samhällets vårdaktörer utrymme att fokusera på sina mål och kärnverksamheter.

Svea Works konsultchefer är rutinerade med erfarenhet från offentliga verksamheter eller näringslivet med en djup kunskap inom sitt specifika område. Detta borgar för att Svea Work har god kunskap inom hälsa-och sjukvård som erfordras och hur vården ska bedrivas enligt de vid varje tillfälle gällande lagar, förordningar, författningar, samt riktlinjer och rutiner.

Svea Works vision är att bistå med jämlik vård och omsorg samt ett bättre socialt arbete. Genom att erbjuda bemanningslösningar av kvalificerad vårdpersonal ger vi samhällets vårdaktörer utrymme att fokusera på sina mål och kärnverksamhet – att erbjuda kvalitativ vård till de som är i behov.

Bransch

Rekrytering- och bemanning, vårdbemanning

Anställda

50

Huvudkontor

Kista

Webbplats
Svea Work

Missa inga lediga jobb från Svea Work

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor