jobbporten.se

  WeMind Psykiatri

Bransch

Hälso- och sjukvård

Anställda

450

Huvudkontor

Fridhemsplan, Stockholm

Webbplats
WeMind Psykiatri
Sociala medier

Vad säger våra medarbetare?

Veronica Lepik

Sjuksköterska

Louise Wingård

Specialistläkare Psykiatri

Trevor Kwoba

Arbetsterapeut

”På WeMind har vi många olika yrkeskategorier som alla har en stor del i patientens resa hos oss. Med vår tydliga vårdprocess blir det tryggt för mig som sjuksköterska att veta vad som förväntas av mig och att jag kan följa den planerade vägen framåt för rätt behandling.”

”Jag känner mig väldigt sedd och lyssnad på och upplever att det finns en stor öppenhet för medarbetarnas idéer. Att komma med förslag om hur vården kan förbättras uppmuntras och implementeras. Kort sagt så har jag aldrig ångrat att jag började arbeta just här!”

”I mitt jobb får jag integrera mitt personliga intresse för fysisk aktivitet genom att skapa vetenskaplig grund mellan just det och psykisk hälsa. Jag tycker att WeMind är den bästa arbetsgivaren jag haft och det finns flera skäl för det.”

WeMind Psykiatri i sociala medier